Nasza bogata oferta prefabrykatów energetycznych najwyższej jakości obejmuje m.in.: słupy betonowe energetyczne oraz fundamenty pod słupy energetyczne. Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez firmę BAZALT S.A. produktami.

Fundamenty typu f

UWAGA: Fundamenty stacyjne produkowane są na podstawie dokumentacji projektowej

Fundamenty typu f

TRZON T: 240, 310-1, 310-2, 310-3, 310-4, 310-5, 310-65

TRZON T: 240, 310-1, 310-2, 310-3, 310-4, 310-5, 310-65

UWAGA: Beton C25/30, W4
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu

Typ fundamentu T 310-65 T 310-60 T 310-5 T 310-40
Wymiar [cm] a 120.0 120.0 120.0 110.0
b 40.0 30.0 40.0 30.0
h 317.0 317.0 317.0 317.0
c 20.0 16.0 20.0 15.0
d 8.5 7.2 8.5 5.2
g 6.5 6.0 8.0 4.0
e 100.0 90.0 100.0 90.0
i 22.5 19.0 22.5 15.5
j 12.5 11.0 12.5 9.0
k 27.0 27.0 27.0 27.0
Element KZ KZ-65 KZ-60 KZ-7 KZ-40
Stal zbrojeniowa AIII,AI AIII,AI AIII,AI AIII,AI
Masa elementu [kg] 1745,0* 1745,0* 1745,0* 1355.0
Typ fundamentu T 310-4 T 310-3 T 310-2
Wymiar [cm] a 110.0 110.0 110.0
b 30.0 30.0 30.0
h 317.0 317.0 317.0
c 16.0 16.0 15.0
d 7.2 7.2 5.2
g 5.0 5.0 5.0
e 90.0 90.0 90.0
i 19.0 19.0 15.5
j 11.0 11.0 9.0
k 27.0 27.0 27.0
Element KZ KZ-6 KZ-6 KZ-5
Stal zbrojeniowa AIII,AI AII, AI AII, AI
Masa elementu [kg] 1355.0 1355.0 1355.0
Typ fundamentu T 310-1 T 240-40 T 240
Wymiar [cm] a 110.0 110.0 110.0
b 30.0 30.5 30.5
h 317.0 245.0 245.0
c 14.0 15.0 14.0
d 5.2 5.2 5.2
g 4.0 4.0 4.0
e 90.0 90.0 90.0
i 15.5 15.5 14.5
j 9.0 9.0 8.0
k 27.0 25.0 25.0
Element KZ KZ-4 KZ-40 KZ-3
Stal zbrojeniowa AII, AI AII, AI AII, AI
Masa elementu [kg] 1520.0 1080.0* 1160.0

 

Płyta okrągła P200-1, P200-2, P230-1, P230-2

Płyta okrągła P200-1, P200-2, P230-1, P230-2

UWAGA: Beton C25/30, W4

Typ fundamentu P 230-2 P 230-1 P 200-2 P 200-1
Wymiar [cm] a 230.0 230.0 200.0 200.0
b 110.0 110.0 110.0 110.0
h 20.0 20.0 20.0 20.0
c 10.0 10.0 10.0 10.0
d 10.0 10.0 10.0 10.0
g
e 90.0 90.0 90.0 90.0
Stal zbrojeniowa AII AII AII AII
Masa elementu [kg] 1640.0 1640.0 1300.0 1300.0

 

Płyta prostokątna P230x340-1, P230x340-2, P230x340-3

Płyta prostokątna P230x340-1, P230x340-2, P230x340-3

UWAGA: Beton C25/30, W4
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu

Typ fundamentu P 230×340-3 P 230×340-2 P 230×340-1 P 230×300
Wymiar [cm] a 340.0 340.0 340.0 300.0
b 230.0 230.0 230.0 230.0
h 20.0 20.0 20.0 18.0
c 10.0 10.0 10.0 10.0
d 10.0 10.0 10.0 8.0
f 120.0 120.0 120.0 120.0
e 100.0 100.0 90.0 90.0
Stal zbrojeniowa AIII, AII AIII, AII AIII, AII AIII, AII
Masa elementu [kg] 3280.0* 3280.0* 3280.0* 2740.0*

 

Płyta prostokątna P230x300, P300x380-1, P300x380-2

Płyta prostokątna P230x300, P300x380-1, P300x380-2

UWAGA: Beton C25/30, W4
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu

Typ fundamentu P 300×380-2 P 300×380-1
Wymiar [cm] a 380.0 380.0
b 300.0 300.0
c 15.0 15.0
d 10.0 10.0
e 100.0 90.0
f 140.0 140.0
h 25.0 25.0
Stal zbrojeniowa AIII, AII AIII, AII
Masa elementu [kg] 5780.0* 5780.0*

 

Fundamenty stopowe składane z płytą okrągłą typu SF

Fundamenty stopowe składane z płytą okrągłą typu SF

Typ fundamentu SF 230/320-2 SF 230/320-1 SF 200/320-1
Elementy składowe Płyta P 230-2 P 230-2 P 200-2
Trzon T 310-2 T 310-1 T 310-1
Wymiary [cm] a 230.0 230.0 200.0
h 337.0 337.0 337.0
c 15.0 14.0 14.0
d 5.2 5.2 5.2
g 5.0 4.0 4.0
Śruby łączące gwint M30 M30 M30
dług 63 63 63
ilość 12 12 12
Masa całkowita [kg] 3160.0 3160.0 2820.0
Typ fundamentu SF 230/250 SF 200/250
Elementy składowe Płyta P 230-1 P 200-1
Trzon T 240 T 240
Wymiary [cm] a 230.0 200.0
h 265.0 267.0
c 14.0 14.0
d 5.2 5.2
g 4.0 4.0
Śruby łączące gwint M24 M24
dług 60 60
ilość 12 12
Masa całkowita [kg] 2800.0 2460.0

 

Fundamenty stopowe składane z płytą prostokątną typu SF

Fundamenty stopowe składane z płytą prostokątną typu SF

*Szacunkowa waga wynikająca z projektu

Typ fundamentu SF 230×340/320-4 SF 230×340/320-3 SF 230×340/320-2 SF 230×340/320-1
Elementy składowe Płyta P 230×340-1 P 230×340-1 P 230×340-1 P 230×340-1
Trzon T 310-4 T 310-3 T 310-2 T 310-1
Wymiary [cm] a 340.0 340.0 340.0 340.0
b 230.0 230.0 230.0 230.0
h 337.0 337.0 337.0 337.0
c 16.0 16.0 15.0 14.0
d 7.2 7.2 5.2 5.2
g 5.0 5.0 5.0 4.0
Masa całkowita [kg] 4635.0* 4635.0* 4635.0* 4635.0*
Typ fundamentu SF 230×300/320-3 SF 230×300/320-2 SF 230×300/320-1 SF 230×300/250
Elementy składowe Płyta P 230×300 P 230×300 P 230×300 P 230×300
Trzon T 310-3 T 310-2 T 310-1 T 240
Wymiary [cm] a 300.0 300.0 300.0 300.0
b 230.0 230.0 230.0 230.0
h 335.0 335.0 335.0 258.0
c 16.0 15.0 14.0 14.0
d 7.2 5.2 5.2 5.2
g 5.0 5.0 4.0 4.0
Masa całkowita [kg] 4260.0* 4260.0* 4260.0* 3900.0*

 

Fundamenty liniowe składane z płytą prostokątną typu SF

Fundamenty liniowe składane z płytą prostokątną typu SF

*Szacunkowa waga wynikająca z projektu

Typ fundamentu SF 300×380/325-5 SF 300×380/325-4
Elementy składowe Płyta P 300×380-2 P 300×380-1
Trzon T 310-5 T 310-4
Wymiary [cm] a 380.0 380.0
b 300.0 300.0
h 342.0 342.0
c 20.0 16.0
d 8.5 7.2
g 8.0 5.0
Masa całkowita [kg] 7525.0* 7135.0*

 

Fundamenty liniowe typu F

Fundamenty liniowe typu F

UWAGA: Beton C25/30, W4
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu

Typ fundamentu F 180/250 F 160/230
Wymiar [cm] a 180.0 160.0
b 30.0 27.0
h 265.0 245.0
c 14.0 14.0
d 5.2 5.2
e 30.5 30.5
g 4.0 4.0
Element KZ KZ-3 KZ-3
Stal zbrojeniowa AI,AII AI,AII
Masa elementu [kg] 1940.0 1540.0
Typ fundamentu F 150/200-2 F 150/200-1 F 115/200
Wymiar [cm] a 150.0 150.0 115.0
b 25.0 25.0 25.0
h 215.0 215.0 215.0
c 14.0 12.0 12.0
d 5.2 3.6 3.6
e 30.5 30.5 30.5
g 4.0 2.5 2.5
Element KZ KZ-3 KZ-2 KZ-2
Stal zbrojeniowa AI,AII AI,AII AI,AII
Masa elementu [kg] 1220.0* 1180.0* 860.0*

 

Rama kanału

Rama kanału

UWAGA: Beton C20/25; Stal zbrojeniowa AIII, AI

Symbol Wymiar [cm] Masa elementu [kg] Uwagi
a h
R1a 60.0 64.5 100.0 2 rzędy półek kablowych
R0a 100.0 64.5 121.0 2 rzędy półek kablowych
Ra 100.0 97.5 150.0 3 rzędy półek kablowych

 

Płyta kanału

Płyta kanału

UWAGA: Beton C20/25; Stal zbrojeniowa AIII, AI

Symbol Wymiar [cm] Masa elementu [kg] Uwagi
a b
P3a 62.0 33.0 24.0 Płyta boczna
P2a 92.0 33.0 34.0 Płyta przykrywająca lub boczna
P1a 192.0 33.0 68.0 Płyta boczna
P0a 132.0 33.0 48.0 Płyta przykrywająca lub boczna

 

Nadproże

Nadproże

UWAGA: Beton C20/25; Stal zbrojeniowa AIII, AI

Symbol Wymiar [cm] Masa elementu [kg] Uwagi
L b
N3 62.0 12.0
N2 92.0 17.0
N1 192.0 32.0
N0 132.0 23.0

 

Łączniki naroży

Łączniki naroży

Symbol Długość L [cm] Masa elementu [kg]
Ł2L 23.0 5.0
Ł1L 33.0 8.0