Historia firmy

Historia firmy sięga roku 1847 – czyli powstania firmy J.C.W. Haehnel Natursteinwerke zajmującej się obróbką kamienia. Wiek najgłębszego  pokładu kamienia w tej kopalni wynosi 330 milionów lat, a najstarszym przykładem zastosowania w Polsce tego sjenitu są elementy muru obronnego Niemczy z XI wieku.

Istniejące do dziś mury obronne miasta wzniesiono przed rokiem 1296 ze skał występujących w okolicy, m.in. ze sjenitów. Dalszy rozwój kamieniarstwa był zasługą wspólnoty braci morawskich, odłamu protestantów. Osiedlili się oni na terenie obecnej Piławy Górnej i rozpoczęli eksploatację w okolicznych łomach około roku 1740. Później zakłady w Piławie Górnej przejął i rozbudował Karol Thust, posiadający prestiżowy tytuł dostawcy dworu królewskiego Wilhelma. Okres rozwoju zanotowały kamieniołomy okolic Niemczy i zakłady obróbcze w Piławie Górnej po roku 1934. Wyposażono je wówczas w nowoczesne maszyny Carla Mayera. W okresie II wojny światowej zakłady przygotowywały elementy kamienne przyszłych „pomników chwały”, które miały być wzniesione po zwycięstwie III Rzeszy m.in. w Warszawie, Kutnie i Kijowie. Po wojnie kamieniołomy w Kośminie i Przedborowej pracowały dla zakładów przeróbczych w Piławie Górnej o często zmieniających się nazwach (Państwowa Fabryka Obróbki Marmurów i Granitów nr 254 w Zagórzu (19.09.1945 – 31.12.1950); Piławskie Zakłady Kamienia Budowlanego w Piławie Górnej (30.06.1951 – 29.06.1972); Kombinat Kamienia Budowlanego w Piławie Górnej (30.06.1972 – 31.12.1989); Górnicze Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Przerobu Kamienia „Sjenit” w Piławie Górnej (1.01.1990 – 30.06.1995); Sjenit SA (1.07.1995-do 29.11.2014) PGP “BAZALT” S.A. W Wilkowie Kopalnia Kośmin ( od 30.11.2014- do dziś).

Czasy współczesne

Po wielu zmianach i reorganizacjach w dniu 1 lipca 1995 roku powstała spółka SJENIT S.A., która kontynuuje tradycje regionu w wydobyciu i przeróbce kamienia.

Kombinat Kamienia Budowlanego w Piławie Górnej czy przemianowany później na Górnicze Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Przerobu Kamienia „Sjenit” w Piławie Górnej, zatrudniało przed 1989r. ponad 400 osób. Posiadało wówczas dwie jedyne w Polsce kopalnie sjenitu Kośmin (kolor szary) i Przedborowa (ciemny/czarny).

Przyszedł teraz czas, że Kośmin stał się kolejną lokalizacją produkcyjną PGP “Bazalt” S.A. sprzyjając zwiększeniu i utrwaleniu pozycji PGP na mapie producentów kruszyw, przynosząc odbiorcom grysów większą pewność dobrej współpracy i rozszerzenie oferty produktowej przedkładanej sektorowi betonowemu, drogowemu i (w dalszym ciągu) kamieniarskiemu.