Etapy produkcji

Produkcja na kopalni Kośmin odbywa się w dwóch etapach niezależnych od siebie. Pierwszy etap to wydobycie i zakład wstępnego kruszenia. Drugi etap to produkcja na zakładzie wtórnym.

Wydobycie składa się z robót strzałowych następnie materiał ładowany jest koparką lub ładowarką na samochody technologiczne, które dowożą na zakład wstępnego kruszenia. Na zakładzie materiał jest kruszony przez kruszarkę szczękową, a następnie rozsiewany na mieszankę 0/31 i półprodukt, który służy do dalszej produkcji na zakładzie wtórnym. Istnieje też możliwość produkcji kamienia hydrotechnicznego 31-300mm zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Półprodukt z zakładu wstępnego jest podbieramy rynnami wibracyjnymi i podawany na pierwszą kruszarkę stożkową na zakładzie wtórnym. Po tej kruszarce materiał jest rozsiewany na tłuczeń 31,5/63 (alternatywnie 31,5/50) , kliniec 4/31,5 i 0/5 lub kierowany do dalszego kruszenia w celu produkcji grysów.