Modułowe zbiorniki podziemne VibroTank

W naszej ofercie znajdą Państwo zbiorniki retencyjne składające się z prefabrykowanych elementów betonowych w średnicach
DN 600 – DN 2000 mm. Dzięki zastosowaniu uszczelek gumowych oraz wysokich parametrów jakościowych prefabrykatów zapewniamy szczelność zbiorników.
Dostęp do zbiornika jest zapewniony przez studnię rewizyjną. W przypadku szeregowej budowy zbiorników zapewniamy możliwość ich połączenia. Łatwa zabudowa poszczególnych segmentów zbiornika sprawia, że koszty realizacji całości inwestycji są dużo mniejsze niż przy zastosowaniu alternatywnych rozwiązań.

 

Zbiornik retencyjny - wizualizacja
Zbiornik retencyjny

Zalety stosowania zbiorników retencyjnych PGP BAZALT:

 • Różne możliwości zakończeń
 • Płytkie posadowienie
 • Łatwość i szybkość montażu
 • Relatywnie niska waga elementów
 • Szczelne połączenia
 • Trwałość wykonania
 • Brak konieczności dociążania
 • Brak konieczności wykonywania całego wykopu
 • Brak konieczności wykonywania ławy fundamentowej
 • Możliwość posadowienia w gruncie rodzimym
 • Modułowość łączenia pozwala na osiągnięcie wymaganej pojemności retencyjnej.
Stojąc przed wyzwaniem coraz częstych fal powodziowych, zalewania i podtapiania terenów miejskich i przemysłowych w naszym kraju uświadamiamy sobie, że coraz większego znaczenia nabiera problem zagospodarowania wód opadowych.
Postępujący proces urbanizacji, a tym samym rosnąca ilość powierzchni uszczelnionych zwiększa uciążliwość występujących zjawisk ekstremalnych (dłuższe okresy bezopadowe przerywane gwałtownymi i nawalnymi opadami). Wynika to często z niewystarczającej przepustowości systemów kanalizacyjnych mających przejąć rosnącą ilość spływów powierzchniowych – wymusza to zmianę podejścia do zarządzania zasobami wodnymi.
Pomimo tego, że coraz częściej zagospodarowanie wód opadowych jest prowadzone w oparciu zrównoważone systemy odwadniające, to jednak w wielu przypadkach są to rozwiązania fragmentaryczne i niewystarczające. Przejęcie dużych objętości wód opadowych czy roztopowych wymaga podejścia na dużo większą skalę i najlepiej z możliwością ukrycia i maksymalnego „upakowania” całej struktury instalacji retencyjnej.
Jednym z takich rozwiązań jest m.in. system retencji wód opadowych VibroTank wykonywany w technologii prefabrykacji betonowej przez firmę PGP Bazalt S.A. w Wilkowie. System VibroTank tworzą modułowe elementy liniowe o średnicach DN 600 do DN 2000 mm, łączniki prosto padłe i kolanowe oraz studzienki rewizyjne. Wszystkie elementy wykonane są w technologii betonu wibroprasowanego z zastosowaniem kruszywa bazaltowego i cementów siarczanoodpornych, przez co uzyskują bardzo wysokie parametry pod względem: wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności czy nasiąkliwości z zachowaniem klas ekspozycji zgodnie z PN-EN 206: XC4, XS3, XD3, XA3, XM3.
W odróżnieniu od innych rozwiązań tego rodzaju, podstawowymi atutami przemawiającymi na korzyść za stosowania Sytemu VibroTank są: możliwość płytkiego posadowienia bez konieczności dociążania, przenoszenie dużych obciążeń wywołanych przez transport publiczny (mogą być sytuowane pod powierzchniami, po których odbywa się ruch), szybkość montażu, demontażu, napraw bieżących w ciasnych przestrzeniach miejskich, wysoka odporność zarówno mechaniczna jak i chemiczna na ewentualną agresję środowiska oraz duża elastyczność i możliwość dostosowania do różnych przestrzeni, które są w dyspozycji właściciela/użytkownika terenu. Oprócz zastosowania do stałych systemów retencji wód opadowych System VibroTank jest również doskonałym tymczasowym rozwiązaniem przy realizacji dużych inwestycji budowlanych czy infra strukturalnych.
Kliknij aby sprawdzić realizację
Zbiornik retencyjny - schemat 1
Zbiornik retencyjny – schemat
Zbiornik retencyjny - schemat 2
Zbiornik retencyjny – schemat

 

Modułowe zbiorniki podziemne