Formowanie rur

Rury betonowe i żelbetowe VibroPipe produkowane są zgodnie z wymogami normy PN-EN 1916:2005 – Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym  i żelbetowe.  Formowanie rur odbywa się technologią wibroprasowania na maszynie VIHY MASTERMATIC 16/30 w hali NAWA „A”. Proces formowania rur jest w pełni zautomatyzowany i rozpoczyna się od transportu betonu technologicznego z betonowni wózkiem transportowym DUDIK do kosza zasypowego maszyny VIHY MASTERMATIC 16/30.  Kosze stalowe zbrojenia obwodowego dla rur żelbetowych wykonywane są na maszynie ZUBLIN ASR. Zaformowane rury z maszyny VIHY MASTERMATIC 16/30 są odbierane Manipulatorem I linii obiegu REKERS i transportowane na stanowisko pielęgnacji mokrych rur. Ostateczne zakończenie formowania rury odbywa się na stanowisku pielęgnacji przez nałożenie na bosy koniec mokrej rury, stożkowej tulei rozpierającej i kołpaka zewnętrznego. Tak uzbrojone mokre rury betonowe (żelbetowe) Manipulatorem I linii obiegu REKERS są transportowane do określonego miejsca na hali w NAWIE „A” w celu dojrzewania betonu (minimum 24h). Przez pierwsze 8 godzin przebywania w dojrzewalni rury są systematycznie polewane co godzinę wodą, aby zapewnić właściwą pielęgnację betonu. Transport gotowych rur na zewnątrz hali po wymaganym okresie dojrzewania jest w pełni zautomatyzowany kanałowym wózkiem transportowym. Następnie rury przemieszcza na stanowiska stacji kontroli tj. geometrii bosego końca oraz szczelności. Proces technologiczny produkcji kończy się na stanowisku nadruku gdzie nadawany jest rurom status zgodnie z procedurą.

Po zakończeniu badań na stacji kontroli, wózek transportowy przemieszcza rury na zewnątrz na stałą rampę odkładczą. Rury z rampy odkładczej, spalinowymi wózkami Linde są transportowane i odkładane w wyznaczone miejsce składowania.

Produkcja prefabrykatów betonowych

Proces technologiczny obejmuje również produkcję różnych prefabrykatów betonowych. Odbywa się to w hali produkcyjnej nawa „C”.

Produkcja odbywa się w oparciu o indywidualne dla danego prefabrykatu technologie. Rodzaj produktu zależy od zlecenia i projektu Klienta.

Produkcja prefabrykatów betonowych wiąże się każdorazowo z wykonaniem określonego oprzyrządowania. Do produkcji używany jest beton i zbrojenie stalowe zgodnie z dokumentacją wykonawczą danego produktu. Transport betonu z betonowni do form odbywa się mobilnymi betonowozami.