Zakład prefabrykacji
betonowej
CZYTAJ WIĘCEJ »
Zakład prefabrykacji
betonowej
CZYTAJ WIĘCEJ »

Zakład prefabrykacji betonowej

W roku 2009 Przedsiębiorstwo w oparciu o własne kruszywa uruchomiło produkcję rur betonowych i żelbetowych,  systemów peronowych do budowy peronów kolejowych i tramwajowych, elementów przepustów skrzynkowych, prefabrykatów energetycznych, elementów oporowych.

Prefabrykaty betonowe dla budownictwa

Zapraszamy do kontaktu!