Nasza bogata oferta prefabrykatów energetycznych najwyższej jakości obejmuje m.in.: słupy betonowe energetyczne oraz fundamenty pod słupy energetyczne. Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez firmę BAZALT S.A. produktami.

Fundamenty typu f

UWAGA: Fundamenty stacyjne produkowane są na podstawie dokumentacji projektowej

 

Fundamenty typu f

Fundamenty dla linii 110 kV

TRZON T: 240, 310-1, 310-2, 310-3, 310-4, 310-5, 310-65

TRZON T: 240, 310-1, 310-2, 310-3, 310-4, 310-5, 310-65

UWAGA: Beton C25/30, W4
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu

Typ fundamentu T 310-65 T 310-60 T 310-5 T 310-40
Wymiar [cm] a 120.0 120.0 120.0 110.0
b 40.0 30.0 40.0 30.0
h 317.0 317.0 317.0 317.0
c 20.0 16.0 20.0 15.0
d 8.5 7.2 8.5 5.2
g 6.5 6.0 8.0 4.0
e 100.0 90.0 100.0 90.0
i 22.5 19.0 22.5 15.5
j 12.5 11.0 12.5 9.0
k 27.0 27.0 27.0 27.0
Element KZ KZ-65 KZ-60 KZ-7 KZ-40
Stal zbrojeniowa AIII,AI AIII,AI AIII,AI AIII,AI
Masa elementu [kg] 1745,0* 1745,0* 1745,0* 1355.0
Typ fundamentu T 310-4 T 310-3 T 310-2
Wymiar [cm] a 110.0 110.0 110.0
b 30.0 30.0 30.0
h 317.0 317.0 317.0
c 16.0 16.0 15.0
d 7.2 7.2 5.2
g 5.0 5.0 5.0
e 90.0 90.0 90.0
i 19.0 19.0 15.5
j 11.0 11.0 9.0
k 27.0 27.0 27.0
Element KZ KZ-6 KZ-6 KZ-5
Stal zbrojeniowa AIII,AI AII, AI AII, AI
Masa elementu [kg] 1355.0 1355.0 1355.0
Typ fundamentu T 310-1 T 240-40 T 240
Wymiar [cm] a 110.0 110.0 110.0
b 30.0 30.5 30.5
h 317.0 245.0 245.0
c 14.0 15.0 14.0
d 5.2 5.2 5.2
g 4.0 4.0 4.0
e 90.0 90.0 90.0
i 15.5 15.5 14.5
j 9.0 9.0 8.0
k 27.0 25.0 25.0
Element KZ KZ-4 KZ-40 KZ-3
Stal zbrojeniowa AII, AI AII, AI AII, AI
Masa elementu [kg] 1520.0 1080.0* 1160.0

 

Płyta okrągła P200-1, P200-2, P230-1, P230-2

Płyta okrągła P200-1, P200-2, P230-1, P230-2

UWAGA: Beton C25/30, W4

Typ fundamentu P 230-2 P 230-1 P 200-2 P 200-1
Wymiar [cm] a 230.0 230.0 200.0 200.0
b 110.0 110.0 110.0 110.0
h 20.0 20.0 20.0 20.0
c 10.0 10.0 10.0 10.0
d 10.0 10.0 10.0 10.0
g
e 90.0 90.0 90.0 90.0
Stal zbrojeniowa AII AII AII AII
Masa elementu [kg] 1640.0 1640.0 1300.0 1300.0

 

Płyta prostokątna P230x340-1, P230x340-2, P230x340-3

Płyta prostokątna P230x340-1, P230x340-2, P230x340-3

UWAGA: Beton C25/30, W4
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu

Typ fundamentu P 230×340-3 P 230×340-2 P 230×340-1 P 230×300
Wymiar [cm] a 340.0 340.0 340.0 300.0
b 230.0 230.0 230.0 230.0
h 20.0 20.0 20.0 18.0
c 10.0 10.0 10.0 10.0
d 10.0 10.0 10.0 8.0
f 120.0 120.0 120.0 120.0
e 100.0 100.0 90.0 90.0
Stal zbrojeniowa AIII, AII AIII, AII AIII, AII AIII, AII
Masa elementu [kg] 3280.0* 3280.0* 3280.0* 2740.0*

 

Płyta prostokątna P230x300, P300x380-1, P300x380-2

Płyta prostokątna P230x300, P300x380-1, P300x380-2

UWAGA: Beton C25/30, W4
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu

Typ fundamentu P 300×380-2 P 300×380-1
Wymiar [cm] a 380.0 380.0
b 300.0 300.0
c 15.0 15.0
d 10.0 10.0
e 100.0 90.0
f 140.0 140.0
h 25.0 25.0
Stal zbrojeniowa AIII, AII AIII, AII
Masa elementu [kg] 5780.0* 5780.0*

 

Fundamenty stopowe składane z płytą okrągłą typu SF

Fundamenty stopowe składane z płytą okrągłą typu SF

Typ fundamentu SF 230/320-2 SF 230/320-1 SF 200/320-1
Elementy składowe Płyta P 230-2 P 230-2 P 200-2
Trzon T 310-2 T 310-1 T 310-1
Wymiary [cm] a 230.0 230.0 200.0
h 337.0 337.0 337.0
c 15.0 14.0 14.0
d 5.2 5.2 5.2
g 5.0 4.0 4.0
Śruby łączące gwint M30 M30 M30
dług 63 63 63
ilość 12 12 12
Masa całkowita [kg] 3160.0 3160.0 2820.0
Typ fundamentu SF 230/250 SF 200/250
Elementy składowe Płyta P 230-1 P 200-1
Trzon T 240 T 240
Wymiary [cm] a 230.0 200.0
h 265.0 267.0
c 14.0 14.0
d 5.2 5.2
g 4.0 4.0
Śruby łączące gwint M24 M24
dług 60 60
ilość 12 12
Masa całkowita [kg] 2800.0 2460.0

 

Fundamenty stopowe składane z płytą prostokątną typu SF

Fundamenty stopowe składane z płytą prostokątną typu SF

*Szacunkowa waga wynikająca z projektu

Typ fundamentu SF 230×340/320-4 SF 230×340/320-3 SF 230×340/320-2 SF 230×340/320-1
Elementy składowe Płyta P 230×340-1 P 230×340-1 P 230×340-1 P 230×340-1
Trzon T 310-4 T 310-3 T 310-2 T 310-1
Wymiary [cm] a 340.0 340.0 340.0 340.0
b 230.0 230.0 230.0 230.0
h 337.0 337.0 337.0 337.0
c 16.0 16.0 15.0 14.0
d 7.2 7.2 5.2 5.2
g 5.0 5.0 5.0 4.0
Masa całkowita [kg] 4635.0* 4635.0* 4635.0* 4635.0*
Typ fundamentu SF 230×300/320-3 SF 230×300/320-2 SF 230×300/320-1 SF 230×300/250
Elementy składowe Płyta P 230×300 P 230×300 P 230×300 P 230×300
Trzon T 310-3 T 310-2 T 310-1 T 240
Wymiary [cm] a 300.0 300.0 300.0 300.0
b 230.0 230.0 230.0 230.0
h 335.0 335.0 335.0 258.0
c 16.0 15.0 14.0 14.0
d 7.2 5.2 5.2 5.2
g 5.0 5.0 4.0 4.0
Masa całkowita [kg] 4260.0* 4260.0* 4260.0* 3900.0*

 

Fundamenty liniowe składane z płytą prostokątną typu SF

Fundamenty liniowe składane z płytą prostokątną typu SF

*Szacunkowa waga wynikająca z projektu

Typ fundamentu SF 300×380/325-5 SF 300×380/325-4
Elementy składowe Płyta P 300×380-2 P 300×380-1
Trzon T 310-5 T 310-4
Wymiary [cm] a 380.0 380.0
b 300.0 300.0
h 342.0 342.0
c 20.0 16.0
d 8.5 7.2
g 8.0 5.0
Masa całkowita [kg] 7525.0* 7135.0*

 

Fundamenty liniowe typu F

Fundamenty liniowe typu F

UWAGA: Beton C25/30, W4
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu

Typ fundamentu F 180/250 F 160/230
Wymiar [cm] a 180.0 160.0
b 30.0 27.0
h 265.0 245.0
c 14.0 14.0
d 5.2 5.2
e 30.5 30.5
g 4.0 4.0
Element KZ KZ-3 KZ-3
Stal zbrojeniowa AI,AII AI,AII
Masa elementu [kg] 1940.0 1540.0
Typ fundamentu F 150/200-2 F 150/200-1 F 115/200
Wymiar [cm] a 150.0 150.0 115.0
b 25.0 25.0 25.0
h 215.0 215.0 215.0
c 14.0 12.0 12.0
d 5.2 3.6 3.6
e 30.5 30.5 30.5
g 4.0 2.5 2.5
Element KZ KZ-3 KZ-2 KZ-2
Stal zbrojeniowa AI,AII AI,AII AI,AII
Masa elementu [kg] 1220.0* 1180.0* 860.0*

 

Fundamenty dla linii 400 kV

Fundament prefabrykowany jednoelementowy FPJ 300×300/370

Wyrywanie [kN]
Fz = 1050 kN
Fx = 70 kN
Fy = 115 kN
Wciskanie [kN]
Fz = 1280 kN
Fx = 95 kN
Fy = 140 kN
F 300×300/370
300.0
370.0
420.0
KZ65/92
AI,AII
1180
Typ fundamentu
a
b h1 h2
Element KZ
Stal zbrojeniowa
Masa elementu [kg]
Wymiar [cm]
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu | UWAGA: Beton C30/37, W8
Rozwiązanie objęte ochroną prawną na terenie Unii Europejskiej

 

 

Fundament prefabrykowany jednoelementowy FPJ 300×300/420

Wyrywanie [kN]
Fz = 1050 kN
Fx = 70 kN
Fy = 115 kN
Wciskanie [kN]
Fz = 1280 kN
Fx = 95 kN
Fy = 140 kN
F 300×300/420
300.0
420.0
452.0
KZ65/92
AI,AII
1180
Typ fundamentu
a
b h1 h2
Element KZ
Stal zbrojeniowa
Masa elementu [kg]
Wymiar [cm]
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu | UWAGA: Beton C30/37, W8
Rozwiązanie objęte ochroną prawną na terenie Unii Europejskiej

Fundament prefabrykowany dwuelementowy FPK 300×400/425

Materiał
Beton: C45/55 W10
Kotwa zawiasowa KZ70/90
Wyrywanie [kN]
Wciskanie [kN]
Masa [kg]
FPK 300×400 / 425
Fz = 1300 kN
Fx = 95 kN
Fy = 130 kN
Fz = 1550 kN
Fx = 110 kN
Fy = 155 kN
14 750 kg
FPK 300×450 / 425
Fz = 1300 kN
Fx = 95 kN
Fy = 130 kN
Fz = 1550 kN
Fx = 110 kN
Fy = 155 kN
15 650 kg
FPK 300×500 / 425
Fz = 1300 kN
Fx = 95 kN
Fy = 130 kN
Fz = 1550 kN
Fx = 110 kN
Fy = 155 kN
16 550 kg
Rozwiązanie objęte ochroną prawną na terenie Unii Europejskiej