Wpusty uliczne VibroWell

Firma PGP “Bazalt” S.A. w Wilkowie wykonuje monolityczne wpusty betonowe o średnicy DN 500, w skład których wchodzą:

  • Studzienka wpustowa niewłazowa DN 500
  • Pierścień odciążający
  • Płyta utrzymująca
  • Przejście szczelne

Studzienki produkowane są o wysokościach standardowych jak i pod zamówienie, wg. projektu zamawiającego. Podobnie w studzienkach montowane są różnego typu przejścia szczelne i wykonywane są różnej głębokości osadniki. Zaletą monolitycznych wpustów betonowych jest brak konieczności sklejania elementów oraz szybszy montaż. Najczęściej stosowane są na budowach gdzie znana jest ostateczna rzędna projektowana – niweleta.

Płyta i pierścień maja za zadanie przenieść obciążenia samochodowe, odciążyć samą studzienkę a jednocześnie pomagają wyregulować ostateczną wysokość wpustu.

Wpusty uliczne - schemat i wizualizacja Wpusty uliczne - schemat