Zakład Prefabrykacji Betonowej w Wilkowie

Z początkiem 2019 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynkowe, Przedsiębiorstwo BAZALT uruchomiło kolejny zakład prefabrykacji betonowej ukierunkowany na potrzeby budownictwa kubaturowego. Zakład prefabrykacji zlokalizowany w Wilkowie, na ternie kopalni BAZALT, funkcjonuje jako w pełni samodzielna jednostka wyspecjalizowana w produkcji elementów klatek schodowych, balkonów prefabrykowanych, a także innych elementów nietypowych.