Dzięki wykwalifikowanej kadrze, a także współpracy z zewnętrznymi jednostkami projektowymi realizujemy zlecenia zarówno w oparciu o dokumentacje dostarczoną przez zamawiającego jak i w standardzie „od projektu do dostawy”. W drugim, z wymienionych indywidualna dokumentacja wykonawcza elementów prefabrykowanych, w porozumieniu z budową oraz architektem prowadzącym, opracowana zostaje przez biuro projektowe na zlecenie producenta, komplet rysunków wykonawczych, obliczeń statycznych z opisem technicznym oraz oświadczeniem uprawnionego projektanta konstrukcji zostaje dostarczona zamawiającemu wraz z deklaracjami po finalnych ustaleniach projektowych. Ponadto każdorazowo zapewniamy możliwość uzupełnienia oferty na elementy prefabrykowane o niezbędne akcesoria(łączniki termoizolacyjne, podkładki elastomerowe, elementy wygłuszenia ciągów komunikacyjnych) w konkurencyjnych cenach. Do podstawowych grup produktów należą:

Elementy klatek schodowych

  1. Biegi proste, spoczniki prefabrykowane, biegi ze spocznikami – produkcja oraz sposób wykończenia wg wybranego wariantu. Wykonujemy biegi pod okładzinę – powierzchnia gładka, od szalunku, do ustalenia na etapie składania zamówienia, jak również elementy w jakości docelowej nie wymagające dodatkowych warstw oraz prac po ich zamontowaniu wg wybranego wariantu(wymagana klasa antypoślizgowości R11 zapewniona zostaje po przez zastosowanie listew lub wykonanie określonej faktury powierzchni górnej wg wybranego wzorca, możliwe jest również połączenie obu wariantów)
  2. Schody zabiegowe wykonywane pod okładzinę
  3. Elementy prefabrykowane zespolone z okładziną Terazzo na etapie produkcji – wzorzec okładzin oraz geometria stopnic(cokoły) wg katalogu ich producenta[do ustalenia z DASAG]

Balkony prefabrykowane

Balkony prefabrykowane wykonywane w spadku zapewniającym odprowadzenie wód opadowych. Ze względu na sposób wykończenia w/w prefabrykaty wykonujemy w dwóch podstawowych wariantach:

  1. Wykonanie pozytyw – dolna powierzchnia widokowa, górna pod okładzinę na budowie
  2. Wykonanie odwrotnie do pozycji wbudowania(negatyw) – powierzchnia górna oraz boczne od szalunku – gładkie lub o wybranej fakturze. Każdorazowo zalecamy zamówienie prefabrykatów z fasetą od strony budynku dodatkowo zabezpieczającą przed zamoknięciem(a tym samym utratą właściwości) izolacją termiczną

Prócz wyżej wymienionych głównych wariantów wykonujemy elementy o niestandardowej geometrii – w tym;

 • Balkony „zamknięte” – czterospadowe z odpływem systemowym
 • Balkony z balustradą żelbetową, lub z rantem okalającym – odprowadzenie wód opadowych wyprowadzone na zewnątrz przy pomocy przepustów, koryt wykształconych w powierzchni prefabrykatów

Elementy konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne – fundamenty, belki, słupy żelbetowe – nie sprężone

Jednowarstwowe ściany prefabrykowane

Jednowarstwowe ściany prefabrykowane

Elementy małej architektury

Elementy małej architektury – ławki, donice inne

Zapraszamy do kontaktu!