Granodioryt Kośmin

Granodioryt Kośmin to skała magmowa głębinowa, barwy ciemnoszarej. Struktura gruboziarnista, tekstura kierunkowa porfirowata z widocznymi ziarnami skalenia.

Fizyczne właściwości granodiorytu Kośmin:

  • gęstość 2,7 g/cm3
  • wytrzymałość na ściskanie 215 MPa,
  • nasiąkliwość 0,2 %,
  • mrozoodporność F1
  • odporność na polerowanie PSV – 52
  • odporność na rozdrabnianie LA25

Kruszywa do betonu

Kruszywa do betonu produkowane zgodnie z normą PN-EN 12620 

Grys granodiorytowy 2 – 8mm kliknij aby zobaczyć produkt
Grys granodiorytowy 8 – 16 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Grys granodiorytowy 16 – 22 mm kliknij aby zobaczyć produkt