Granodioryt

Granodioryt Kośmin to skała magmowa głębinowa, barwy szarej. Struktura gruboziarnista, tekstura kierunkowa porfirowata z widocznymi ziarnami skalenia.

Kruszywo granodiorytowe, zastosowane do produkcji nawierzchni asfaltowych ma znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego dzięki takim właściwościom jak:

  • odporność na polerowanie, współczynnik PSV 56 – oznacza , że nawierzchnia w trakcie użytkowania pozostaje bardziej szorstka w stosunku do nawierzchni wykonanych z innych kruszyw.
  • jasność kruszywa – nawierzchnia w której użyto granodiorytu jest zdecydowanie jaśniejsza, niż nawierzchnia z kruszyw ciemnych. Ma to znaczenie szczególnie po zmroku – jasna nawierzchnia nie odbija światła i nie powoduje oślepienia innych użytkowników ruchu, co znacznie poprawia komfort jazdy. Nawierzchnia w ciągu dnia nagrzewa się znacznie mniej co zwiększa jej odporność na koleinowanie. Dodanie kruszywa granodiorytowego do mieszanki mineralno-asfaltowej np. do bazaltu pozwala uzyskać współczynnik luminancji qp ≥0,07 dla warstwy ścieralnej.

Fizyczne właściwości granodiorytu Kośmin:

  • gęstość 2,7 g/cm3
  • wytrzymałość na ściskanie 215 MPa,
  • nasiąkliwość 0,2 %,
  • mrozoodporność F1
  • odporność na polerowanie PSV – 56
  • współczynnik luminancji qp ≥0,09
  • odporność na rozdrabnianie LA25

Kruszywa drogowe

Kruszywa drogowe produkowane zgodnie z normami: PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, PN-EN 13242:

Piasek łamany granodiorytowy 0 – 2 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo granodiorytowe 0 – 5 mm kliknij aby zobaczyć produkt
Grys granodiorytowy 2 – 5 mm  kliknij aby zobaczyć produkt
Grys granodiorytowy 4 – 8 mm  kliknij aby zobaczyć produkt
Grys granodiorytowy 8 – 11 mm  kliknij aby zobaczyć produkt
Grys granodiorytowy 11 – 16 mm  kliknij aby zobaczyć produkt
Grys granodiorytowy 16 – 22 mm  kliknij aby zobaczyć produkt
Kliniec granodiorytowy 4 – 31,5 mm  kliknij aby zobaczyć produkt
Tłuczeń granodiorytowy 31,5 – 63 mm  kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo granodiorytowe 0 – 31,5 mm  kliknij aby zobaczyć produkt
Kruszywo granodiorytowe 0 – 63 mm  kliknij aby zobaczyć produkt

 

Kruszywa kolejowe

Kruszywa na podsypkę kolejową produkowane zgodnie z normą: PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową

Tłuczeń granodiorytowy 31,5 – 50 mm