Kopalnia Wilków CZYTAJ WIĘCEJ » Kopalnia Wilków CZYTAJ WIĘCEJ »

Kopalnia Wilków

Wielka, trzeciorzędowa formacja bazaltowa Dolnego Śląska, będąca częścią wulkanicznej strefy Europy Środkowej, ciągnie się w granicach Polski od okolic Zgorzelca aż po Górę Świętej Anny (opolskie). Bazalt należy do jednych z najlepszych materiałów do wyrobu wysokiej jakości wszelkiego rodzaju kruszyw.

Oferta

Zapraszamy do kontaktu!