Przepusty skrzynkowe VIBROCUBE

Oferujemy Państwu przepusty skrzynkowe produkowane w klasie A, w oparciu o Katalog „Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, opracowany przez TRANSPROJEKT Warszawa w 2007 r. Prefabrykowane segmenty przepustów drogowych są wyrobem budowlanym dopuszczonym do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Inne parametry nie ujęte w dokumentacji transprojektu zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru przepustów skrzynkowych.

Typ
B H Bc
Hc
gs gp az s m Vb Gb
mm
m3
t
100×100
1000
1000
1320
1320
160 160 60 160
600
0,78
2,11
120×120
1200 1200
1560
1560
180 180 70 180 700
1,04
2,81
150×150
1500
1500
1860
1860
180 180 70 180 920
1,27
3,43
200×150
2000 1500 2400 1900 200 200 80 200 980
1,63
4,40
200×200
2000
2000
2400 2400 200 200 80 200 980
1,83
4,94
300×200
3000 2000 3500 2500
250
250
100 250 190
2,87
7,75
Przepusty skrzynkowe
Przepusty skrzynkowe