Studnie kanalizacyjne VIBROWELL

Oferujemy Państwu kompletne studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej jako studzienki: połączeniowe, kaskadowe, ślepe, osadnikowe, retencyjne itp.
Podstawowe elementy studzienki to: komora robocza; komin włazowy; stopnie włazowe; szczelne przejścia kanałów przez ściany studzienki.

Przekrój poprzeczny studni kanalizacyjnej z elementów produkowanych w naszym zakładzie

RODZAJ ELEMENTU
CECHA
ŚREDNICA DN
1000
1200 1500 2000
Element denny
studni
GRUBOŚĆ ŚCIANKI
g [mm] 150 150 200 225
GRUBOŚĆ DNA
m [mm]
150 150 200 200
GŁĘBOKOŚĆ
H max [mm]
950 1400 1750 2300
H min [mm]
450
600-750
1000
1700
PRZEJŚCIE SZCZELNE
max dps [mm]
500 800
1000
1500
Kręgi do studni
GRUBOŚĆ ŚCIANKI
g [mm]
120
135 150 180
WYSOKOŚĆ
H [mm]
250 250 250 250
500
500
500
500
750
1000 1000 1000 1000
Zwieńczenia
do studni
PŁYTA PRZYKRYWOWA
WYSOKOŚĆ
H [mm]
200 200 200 250
ZWĘŻKA 600 600
PŁYTA REDUKCYJNA
250 250
Pierścień
wyrównawczy
H [mm]
D [mm]
d [mm]
60 865
625
80
100
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe do budowy studzienek wykonywane są z betonu klasy C40/50, wodoszczelności W8 a nasiąkliwość do 5%. Produkty są zgodne z normą PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”.
Studzienki produkowane w naszym zakładzie umożliwiają włączanie rur o maksymalnej średnicy wynoszącej 1500 mm.

Studnia styczna VIBROWELL

Innymi rozwiązaniami są studnie styczne lub centryczne, które często są stosowane na inwestycjach z ograniczoną ilością miejsca w planie oraz jako rewizje zbiorników retencyjnych.

Studnia centryczna VIBROWELL

Kliknij aby pobrać